منوی اصلی

  پایگاه های اطلاعاتی

  راهنمای آدرس دهی مرکز

  Affiliation  صحیح مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی

  مقالات فارسی :

  مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز

  مقالات انگلیسی:

  Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  * مزایای درج عنوان "مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی- اسکلتی" در   Affiliation مقالات شامل تصویب طرح های تحقیقاتی تا سقف 100 میلیون ریال در این مرکز و اضافه شدن 20% حق التحریریه به مقالات چاپ شده شما از جانب معاونت تحقیقات و فن آوری میباشد.

  *در مقالات مستخرج از پایان نامه جمله "این مقاله مستخرج از پایان نامه جهت اخذ درجه ی(کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی) می باشد" به همراه نام دانشجو و شماره طرح درج گردد.


  تاریخ بروزرسانی: 96/2/18


  اخبار
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۶۹۳۹۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ 
  ۱۲:۲۴:۵۵

  پیوندهای پرکاربرد

   


  چند محتوایی

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0