Search
Module Name
fieldname
KeyWord
 
بازدید سه روزه از مرکز تحقیقات

روزهای شنبه و چهارشنبه مورخ نوزدهم،بیست و دوم و بیست و ششم مهر  1396 بازدید سه ساعته از مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی- عضلانی ساعت 9.30 الی 12.30 توسط جمعی(65 نفر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان خوزستان رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک به سرپرستی مهندس نجارزاده با هدف آشنایی با تجهیزات تحقیقاتی در زمینه بیومکانیک حرکت صورت گرفت. مهندس نجارزاده مسئول فنی آزمایشگاه و سرکار خانم منجزی و سرکار خانم رضایی از دانشجویان دکتری دانشکده توانبخشی توضیحاتی راجع به فعالیت های مرکز تحقیقات ارائه نمودند و دستگاههای پوسچروگرافی،بالانس بایودکس،قدرت سنج های عضلات،تعادل سنج پروکین،دوربین های آنالیز حرکت و نرم افزار qtm  ، صفحه نیرو(force plate  ) بصورت اختصاصی توسط این عزیزان آموزش داده شد.در انتهای بازدید کارگاه آشنایی با نحوه تحلیل داده ها با نرم افزار opensim   ارائه شد.
تصاویر


چند محتوایی

آرم مرکزمنابع الکترونیک

ارسال نظرات
Recipient's EMail address not set.
Write a description here...


ارسال نظرات
Recipient's EMail address not set.
Write a description here...


Recipient's EMail address not set.
Write a description here...


ارسال نظرات
Recipient's EMail address not set.
Write a description here...


ارسال نظرات
شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت سایت مرکز تحقیقات توانبخشی ارسال نمایید.

contact by mail1:
Message Body:
contact by mail2:
Your EMail Address:
Your Name: (optional)
Tel:
Fax:
  Send  Clear 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0